Oświadczenie PWPW S.A. w sprawie rzekomych podsłuchów

Oświadczenie PWPW S.A. w sprawie rzekomych podsłuchów

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych / Źródło: Wikimedia Commons / I, Gophi [GFDL], CC-BY 3.0

Zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w nawiązaniu do dzisiejszych doniesień medialnych oświadcza, że nie jest prawdą, jakoby miał wiedzę, a tym bardziej brał udział w nagrywaniu jakichkolwiek rozmów związkowców. Oświadczamy, że jakiekolwiek tego rodzaju insynuacje pod adresem Zarządu PWPW S.A. spotkają się z adekwatną reakcją z wykorzystaniem wszelkich instrumentów prawnych.

Ze względu na fakt, iż opisane zdarzenia miały miejsce poza terenem PWPW S.A., Zarząd PWPW S.A. ma nadzieję, że zainteresowane osoby samodzielnie podejmą właściwe kroki prawne w celu obrony swoich interesów. Zarząd Spółki wraz z opinią publiczną z zainteresowaniem będzie oczekiwał wyjaśnienia opisanych zdarzeń przez stosowne organy.

Przy okazji warto zauważyć, że w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. trwa dialog Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi działającymi w PWPW S.A., co skutkuje całym szeregiem inicjatyw i działań służących dobru pracowników Spółki. Sytuacja ekonomiczno-finansowa PWPW S.A. jest dobra, średnie wynagrodzenie miesięczne jest na poziomie ok. 6,7 tys. zł brutto, w ostatnim kwartale podwyżki otrzymało ok. 600 pracowników (blisko 30% załogi), z których przeważającą większość stanowią pracownicy na stanowiskach produkcyjnych. Na wniosek Zarządu wszyscy pracownicy otrzymali najwyższe w historii Spółki nagrody z zysku (w wysokości średnio 2,5 – krotności miesięcznego wynagrodzenia).

Czytaj także

 1
  •  
    ""i neiprawda jest jakoby , , , , ,, ,ale ""
    to  z  towarzysza wieslawa