Alumetal SA, Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu, #166 PREZENTACJE WYNIKÓW