PHN SA, Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych