Celon Pharma SA, Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu, #169 PREZENTACJE WYNIKÓW