Aleksy Uchański: Gry jest teraz łatwiej wyprodukować i sprzedawać