Pekabex SA, Przemysław Adam Borek - Wiceprezes Zarządu, #276 ZE SPÓŁEK