Sanjeev Choudhary: Mimo że jesteśmy polską firmą, myślimy globalnie