AMICA Wronki SA, Jacek Rutkowski - Prezes Zarządu, #282 ZE SPÓŁEK