AMICA Wronki SA, Wojciech Kocikowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #190 PREZENTACJE WYNIKÓW