AMICA Wronki SA, Wojciech Kocikowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #190 PREZENTACJE WYNIKÓW

AMICA Wronki SA, Wojciech Kocikowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #190 PREZENTACJE WYNIKÓW

Wojciech Kocikowski
Wojciech Kocikowski / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Wzrost przychodów i zysku netto, ponad 12 proc. wzrost przychodów w samym IV kwartale 2017 roku - Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, AMICA Wronki SA podsumowuje wyniki Grupy za 2017 rok.

Czytaj także

 0

Czytaj także