Analiza Raportów Rocznych Spółek Publicznych: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj