Prezes Mennicy o dywidendzie i okazjach inwestycyjnych