Private Equity Managers SA, Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu, #202 PREZENTACJE WYNIKÓW