ESMA - ograniczenia dla inwestorów Forex i CFD
Materiał partnera

ESMA - ograniczenia dla inwestorów Forex i CFD

European Securities and Markets Authority
European Securities and Markets Authority
Inwestorzy działający na międzynarodowym rynku Forex oraz inwestujący w kontrakty CFD, również na kryptowaluty, chętnie korzystają z dźwigni finansowej, pozwalającej na zwielokrotnienie zysków przy trafnych decyzjach inwestycyjnych. Jednak ograniczeniem dla ich działalności mogą być wytyczne ESMA. Czego dotyczą?

Czym jest ESMA?

Skrót ESMA oznacza Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zajmuje się formułowaniem regulacji rynku Forex i opcji binarnych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. ESMA monitoruje stale rynki i nadzoruje sytuację dotyczącą produktów inwestycyjnych. To regulator, który chce niwelować ponoszone przez inwestorów ryzyko, zwłaszcza przy inwestycjach w kontrakty różnicowe CFD, opcje binarne oraz instrumenty rynku Forex. Zdaniem ESMA ryzyko to nie jest jak na razie odpowiednio kontrolowane, dlatego rozważana jest interwencja regulacyjna. Ma ona zostać najprawdopodobniej podjęta przez ESMA na podstawie art. 40 MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation.

Ograniczenia planowane przez ESMA

W przypadku inwestorów Forex, posługujących się kontraktami CFD, tj. instrumentami obarczonymi ryzykiem, ESMA chce nałożyć ograniczenia dotyczące trzech sfer: marketingu, sprzedaży i dystrybucji.

Regulator rozważa, czy wprowadzić szereg ograniczeń odnośnie kontraktów CFD i inwestowania w instrumenty rynku Forex. Dotyczą one:

  • wprowadzenia tzw. reguły „margin close-out” polegającej na tym, że broker będzie zamykał wszystkie otwarte pozycje klienta niejako z automatu w momencie, gdy wartość aktywów netto na jego rachunku spada do ustalonej z góry wartości depozytu zabezpieczającego, tzw. margin call. Pozwoli to zapobiegać skutecznie ponoszeniem dalszych strat przez inwestora.
  • ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni w zależności od instrumentu bazowego. W praktyce więc minimalny depozyt miałby wynosić od 3,33 proc. z dźwignią 1:30 do 20 proc. z dźwignią 1:5.
  • ograniczenie benefitów, które mają zachęcać klientów do tradingu.
  • wprowadzenie wystarndaryzowanego ostrzeżenia o ryzyku dla każdego inwestora.
  • wprowadzenie obowiązkowej ochrony klientów przed ujemny saldem, aby ograniczać ewentualne straty inwestorów.

Dźwignia finansowa kością niezgody

O ile wiele mechanizmów zaproponowanych przez ESMA funkcjonuje już na polskich platformach brokerskich rynku Forex i CFD (np. XTB), o tyle zaproponowane ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej są oceniane negatywnie przez ekspertów, m.in. przez Izbę Domów Maklerskich. Obniżka poziomu dźwigni, jaka została zaproponowana przez regulatora stoi w opozycji do istniejących oczekiwań inwestorów, którzy na co dzień wykorzystują możliwości inwestowania na rynku Forex przy użyciu wyższej dźwigni. IDM wskazuje, że poziom dźwigni w żanym przypadku nie może być postrzegany jako skuteczne narzędzie ochrony inwestorów przed spadkami. Lepszym, postulowanym przez IDM rozwiązaniem byłoby powiązanie poziomu dostępnej dźwigni przy inwestowaniu w CFD i na Forexie z doświadczeniem inwestora. Dzięki temu świadomi ryzyka gracze mogliby maksymalnie wykorzystywać możliwości na rynku Forex, jakie stwarza im dźwignia.

ESMA sceptycznie podchodzi do tego pomysłu. Chce znacznego ograniczenia „lewara”, aby ponoszone przez wielu inwestorów na Forexie straty zostały ograniczone. Prawdopodobnie ESMA wcześniej czy później ograniczy odgórnie, za pomocą odpowiednich regulacji poziom dźwigni finansowej. Niewykluczone, że poziom dźwigni będzie uzależniony od zmienności cen instrumentu bazowego. ESMA może określić go w sposób jednoznaczny, raz na zawsze, albo modyfikować w zależności od zaistniałych warunków rynkowych. Ogłoszone przez ESMA ograniczenie handlu na Forexie dotyczące dźwigni finansowej wskazuje, że lewar będzie ograniczony w przedziale od 30:1 do nawet 2:1 dla niektórych instrumentów finansowych.

Czytaj także

 0