Agora SA, Bartosz Hojka - Prezes Zarządu, #233 PREZENTACJE WYNIKÓW