IMS SA, Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, #238 PREZENTACJE WYNIKÓW