Adam Kiciak: Nieprzerwanie, konsekwentnie podążamy w kierunku liderów produktowych