Samorząd i planowanie przestrzenne
Materiał partnera

Samorząd i planowanie przestrzenne

System informacji przestrzennej
System informacji przestrzennej / Źródło: Adobe Stock
Samorząd – to słowo, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, rzuca się na nas z każdej strony: z internetu, telewizji, gazet, a nawet z ulicznych plakatów. Jest to oczywiście związane z nadchodzącymi wyborami i stąd zwiększona ilość samorządu w codziennych sprawach Polaków.

Ale słowo to pozostanie aktualne długo po wyborach, zawsze będzie odgrywało ważną rolę w naszym życiu, albowiem administracja samorządowa to dla wielu z nas najwyższa i najważniejsza instancja rządowa, z jaką kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia, a do czynienia z nią będziemy mieli wszyscy.

Usługi cyfrowe

Warto docenić rolę, jaką administracja samorządowa odgrywa w życiu przeciętnej osoby. Zwracamy się do niej w kwestiach dokumentów, wydaje ona decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym, zarządza drogami, szkołami… słowem: jest najistotniejszą instancją administracyjną. Jako taka podlega też stałej kontroli i ocenie społecznej, a następnie weryfikacji poprzez proces wyborczy. Jest to o tyle istotne, że samorząd jest oceniany nie tylko przez pryzmat spełnionych obietnic wyborczych, ale także jako organ władzy najbliższej obywatelowi. Na jego ocenę wpływa skuteczność i szybkość działań oraz coś, co jeszcze trzydzieści lat temu nie byłoby do pomyślenia – łatwość obsługi.

Skoro usługi cyfrowe rozprzestrzeniły się już na wszystkie dziedziny życia, a firmy z sektora prywatnego robią wszystko, aby dzięki najnowszym rozwiązaniom cyfrowym obniżyć koszty, zwiększyć prędkość działania i ułatwić klientom dostęp do usług, to nie trzeba było długo czekać, aż ten sam model działania przejmą instytucje państwowe, a to zazwyczaj oznacza w pierwszej kolejności jednostki administracji samorządowej. Już przyzwyczailiśmy się do elektronicznego obiegu dokumentów. Prawie każda wizyta na stronach www Urzędu Gminy odkrywa przed użytkownikiem nowe dokumenty, o które można wnioskować, złożyć lub nawet odebrać, nie odchodząc od własnego komputera.

Istnieją jednak bardziej zaawansowane systemy, których funkcjonowanie przenika świat dokumentów (który zawsze był nieco wirtualny, a teraz na dobre przeniósł się w dziedzinę zer i jedynek) i wchodzi do świata rzeczywistego. Tak dzieje się na przykład w przypadku systemów parkingowych, bo administracja samorządowa również zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą parkingów. Tzw. „smart parking" wykorzystuje analitykę wideo i technologię inteligentnych kamer, pomagając w walce z zagospodarowaniem miejskiej infrastruktury parkingowej. Rozwiązanie to łączy aplikację mobilną, system płatniczy i system raportujący. Może informować o dostępności miejsc, pomóc w ich znalezieniu, w dokonaniu opłat, działa w parkingach naziemnych i podziemnych.

Planowanie przestrzenne

O ile wydawanie i obieg dokumentów urzędowych w dość prosty sposób poddaje się cyfryzacji, to gospodarka przestrzenna stanowi niejakie wyzwanie. Poza odpowiednimi dokumentami urzędowymi wymagane są rzuty przestrzenne, mapy, fotografie, jest to wiele informacji, których obróbkę trudno jest zautomatyzować.

Niemniej jednak funkcjonują już wszelkie systemy unifikujące zarządzanie drogami – pozwalające na załatwianie zgód (na przykład na zamknięcie danego odcinka drogi w celu przeprowadzenia prac remontowych) za pośrednictwem internetu, bez konieczności odwiedzania właściwego urzędu. Dzięki cyfrowemu obiegowi informacji i dokumentów decyzje, których wydanie zajęłoby tydzień i wymagało pracy kilku osób, wydaje się w kilka godzin, w zasadzie automatycznie. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu kompleksowych platform do zarządzania GIS (Geographic Information System – system informacji geograficznej), które pozwalają zestawić rzeczywiste dane geograficzne z odpowiednimi wnioskami i usprawnić proces decyzyjny równocześnie łącząc kilka gałęzi administracji odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną i zarządzanie infrastrukturą drogową.

Podobny system zintegrowany oferuje firma Comarch – rozwiązanie to jest znane pod nazwą ERGO i pozwala właśnie na zarządzanie gospodarką przestrzenną w jednostkach samorządu terytorialnego. System informacji przestrzennej zapewnia interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych, pilnując ich zgodności, jednolitości, referencyjności oraz – co najistotniejsze – dostępności.

System tego typu rozwiązuje wiele problemów administracyjnych związanych z dokumentacją standardową, ale pozwala również na planowanie przestrzenne na podstawie dostępnych zdjęć panoramicznych 360, pozwalając na realne odzwierciedlenie rzeczywistości i dokonywanie laserowych pomiarów odległości. Dzięki temu, kiedy urząd otrzymuje mapę z zaznaczonymi punktami do np. naprawy drogi – system jest w stanie sam ocenić jej zgodność z warunkami panującymi w terenie. Stanowi to ogromne udogodnienie dla wszystkich jednostek administracyjnych, a także dla petentów, dla których dostęp do systemu – działającego na bazie bezpiecznej chmury – jest możliwy przez większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych.

Dzięki stosowaniu coraz bardziej zintegrowanych systemów cyfrowego zarządzania obiegiem dokumentów, planowania przestrzennego oraz innych, bardziej skomplikowanych aspektów administracji terenowej, samorządy staną się bardziej przyjazne obywatelom. Mając wiedzę o tym, jak daleko można posunąć cyfryzację i jak wiele udogodnień można wprowadzić, wyborcy powinni wymagać, aby gospodarze samorządów stawiali na rozwój technologii i maksymalną automatyzację procesów decyzyjnych i administracyjnych, a w przeddzień wyborów – kandydaci winni wsłuchać się w te głosy.

Czytaj także

 0