Aforti Holding SA, Paweł Opoka - Wiceprezes Zarządu, #250 PREZENTACJE WYNIKÓW