Synektik SA, Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu, #255 PREZENTACJE WYNIKÓW