Właściciele większości lokat tracą

Właściciele większości lokat tracą

Ponad dwie trzecie rocznych depozytów terminowych z lutego 2011 r. przyniosło realne straty. Zyskowne okazały się jedynie lokaty oprocentowane na ponad 5,3 proc. brutto.
To 12. miesiąc z kolei, kiedy większość bankowych depozytów przynosi realne straty ? podaje Open Finance. Dzieje się tak, jeśli w obliczeniach uwzględnimy konieczność zapłacenia 19-procentowego podatku, a także weźmiemy pod uwagę inflację (4,3 proc.). Przeciętna realna rentowność 12-miesięcznych lokat zakładanych w lutym 2011 r. wyniosła -0,42 proc. Przez najbliższe miesiące o realnej rentowności bankowych lokat będzie decydować głównie indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), ponieważ oprocentowanie depozytów zaczęło rosnąć dopiero w drugiej połowie 2011 r. Według centralnej ścieżki projekcji inflacji poprawy można spodziewać się na przełomie lat 2012 i 2013.

Wśród 11 banków, w których klienci ochronili oszczędności przed inflacją, najwięcej dały zarobić FM Bank, Idea Bank i Meritum Bank. Każdy konsument, który w lutym ubiegłego roku ulokował środki na 12-miesięcznym depozycie ze stawką nie wyższą niż 5,3 proc., poniósł realną stratę. Najniższą rentownością zakończyły się roczne lokaty Banku Pekao, MultiBanku oraz HSBC.

Czytaj także

 0

Czytaj także