III Konferencja Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi wg najlepszych wzorców zachodnich

III Konferencja Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi wg najlepszych wzorców zachodnich

Prelegenci z Portugalii i Francji, prezentacje najlepszych praktyk w zarządzaniu relacjami z inwestorami indywidualnymi oraz sposobów pomiaru efektywności podjętych działań, panel przedstawicieli polskich emitentów i ciekawe dyskusje.

III Konferencja Relacje Inwestorskie z Inwestorami Indywidualnymi Według Najlepszych Wzorców Zachodnich w podsumowaniu Jarosława Dominiaka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Czytaj także

 0