/ Forum Wyrok w sprawie Durczoka skandaliczny i godzący w wolność słowa. Będzie apelacja
64  

Wyrok w sprawie Durczoka skandaliczny i godzący w wolność słowa. Będzie apelacja

Dodano 64
Sąd I instancji częściowo uwzględnił powództwo Kamila Durczoka przeciwko wydawcy tygodnika „Wprost” oraz Sylwestrowi Latkowskiemu, Michałowi Majewskiemu i Oldze Wasilewskiej o ochronę dóbr osobistych w związku z materiałem prasowym „Kamil Durczok. Fakty po faktach". Wydawca zapowiedział apelację.
  • Anna Szmal   IP
    Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie!

    Najczęściej komentowane