/ Forum Dwie Europy
23  

Dwie Europy

Dodano 23
Na pozór nic bardziej absurdalnego niż spór o być albo nie być w Unii Europejskiej. Rząd powtarza, że miejsce Polski jest w Europie a opozycja, że nie pozwoli na wyjście z Europy. Niby mówią to samo, a dzieli ich wszystko. Dwie diametralnie różne postawy, różne rozumienie dziejów i mechanizmów rządzących światem.
  • dziadek   IP
    Panie Wróblewski, zaneguj pan jeszcze taki wstrętny lewacki ponadnarodowy twór jak NATO i będziesz pan miał granicę rosyjsko-niemiecką na Wiśle.

    Najczęściej komentowane