/ Forum Rzeź była zaplanowana
3  

Rzeź była zaplanowana

Dodano 3
Plan ukraińskiej czystki etnicznej na Polakach powstał w połowie lat 30. na Wyspach Liparyjskich i na Sycylii – ustalił prof. Grzegorz Motyka, historyk, konsultant historyczny filmu „Wołyń”.
  • cogito-ergo-sum   IP
    ludobójstwo UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej wymaga rzetelnego rozliczenia -- patrz m.in. (przerażające FAKTY, pełna dokumentacja): Henryk Kamiński, Szczepan Siekierka: „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946”, Wydawnictwo NORTOM, 2004; WWW.nortom.pl; e-mail: Nortom@nortom.pl; ul. Sanocka 15/17, 53-304 Wrocław

    Najczęściej komentowane