/ Forum Sejm zajmie się ustawą o statusie sędziów TK. "To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne"
20  

Sejm zajmie się ustawą o statusie sędziów TK. "To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne"

Dodano 20
Pomimo ostrych sprzeciwów opozycji Sejm dodał do porządku obrad ustawę o statusie sędziów TK.
 • Robnad IP
  obserwator
  "To TK decyduje o tym czy zostali wybrani zgodnie z prawem czy nie."

  niby, który artykuł Konstytucji o tym mówi?

  Art. 188 Konstytucja RP

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

  zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

  zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

  zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

  zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

  skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

  teraz na drzewo, wyglądaj POwtórki z ewolucji.

  Najczęściej komentowane