/ Forum Rząd przyjął projekt ustawy, która zmusi dostawców telewizji do ujawnienia danych klientów
22  

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmusi dostawców telewizji do ujawnienia danych klientów

Dodano 22
Przygotowany przez resort kultury projekt ustawy, który nakłada obowiązek przekazywania danych dotyczących klientów na dostawców usług telewizyjnych, został przyjęty przez rząd.
  • operator IP
    cyt z art. "... Ustawa przewiduje, że operatorzy będą mogli zbierać zgłoszenia rejestracyjne od klientów i przekazywać je Poczcie Polskiej, która będzie zobowiązana do pobierania opłat abonamentowych..."

    a wg ustawy operatorzy będą mieli obowiązek zgłosić do 14 dni wszystkie trwające umowy a potem do 7 dni zawarcie każdej następnej. Brak zgłoszenia w terminie skutkuje karą dla operatora 500 pln za każdą nie zgłoszoną umowę.

    inaczej mówiąc wprost zwyczajnie kłamie

    Najczęściej komentowane