/ Forum Szef MSZ Izraela: Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Jest reakcja ambasador USA
17  

Szef MSZ Izraela: Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Jest reakcja ambasador USA

Dodano 17
Georgette Mosbacher skomentowała słowa p.o. ministra spraw zagranicznych Izraela, który powiedział, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.
 • Oto kilka faktów jak Zydzi postępują ze swoim Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem.

  Dlaczego więc mieliby postępować inaczej wobec swoich zbawicieli, jakimi byli Polacy? To już niestety jest taki naród:

  A więc kilka cytatów z Ewangelii Mateusza,

  Rozdział 26:
  47: I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu,
  50: Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go,
  55: W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić,
  59: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć,
  63: Ale Jezus milczał
  67: Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami,
  69: A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu. I przystąpiła do niego jedna służebnica, mówiąc: I ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich,

  Rozdział 27:
  1: A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi,
  12: A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo,
  22: Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany!
  27: Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty,
  30: I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie,
  39: A ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
  41: Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego,
  45: A od szóstej godziny do godziny dziwiątej ciemność zaległa całą ziemię,
  50: Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały.

  Tutaj nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dokonał Dzieła Woli Bożej Miłości i oddał Swoje życie w ofierze za nasze grzechy, Bogu ku miłej wonności.

  Byli i są do dzisiaj naturalnie również i prawi i wierzący Zydzi. Pan Jezus bowiem zgodnie z Ewangelią Jana 1, 11: Do Swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi.

  Najczęściej komentowane