/ Forum 20. rocznica wejścia Polski do NATO. Jak wyglądała droga naszego kraju do Sojuszu?
1  

20. rocznica wejścia Polski do NATO. Jak wyglądała droga naszego kraju do Sojuszu?

Dodano 1
Przemiany demokratyczne 1989. roku pozwoliły Polsce na samodzielne zdefiniowanie własnej polityki bezpieczeństwa. W tamtym okresie polskie bezpieczeństwo opierało się jeszcze na fundamentach zimnowojennych. Wciąż istniał bowiem Układ Warszawski (UW). Dlatego też pełne skierowanie polskiej polityki bezpieczeństwa na kierunek atlantycki odbywało się stopniowo.
  • karzol   IP
    czy już naprawdę nie ma mniej usłużnych dziennikarzy ? wywiady p. Gawryluk z premierem i prezydentem to totalne lizusostwo.

    Najczęściej komentowane