/ Forum Ile zarobiły partie i na co wydawały pieniądze? Analizujemy sprawozdania finansowe
1  

Ile zarobiły partie i na co wydawały pieniądze? Analizujemy sprawozdania finansowe

Dodano 1
Według podstawowej definicji partia polityczna to grupa ludzi, która dąży do pozyskania lub utrzymania władzy. Jedno i drugie wymaga w dzisiejszych czasach dużego zaplecza finansowego. Ile zarobiły i na co przeznaczały pieniądze główne partie polityczne w Polsce?

Najczęściej komentowane