/ Forum Mieszkańcy Brzezin oburzeni cenami pochówku. Proszą kurię o interwencję
5  

Mieszkańcy Brzezin oburzeni cenami pochówku. Proszą kurię o interwencję

Dodano 5
Mieszkańcy Brzezin są oburzeni wysokimi cenami pochówku na miejskim cmentarzu. Napisali w tej sprawie list do apb Grzegorza Rysia. O sprawie donosi Radio Łódź.
  • Czy odprawianie mszy przynosi ulgę duszom w czyśćcu?
    W pewnym katechizmie dla dorosłych powiedziano: „W Biblii nie ma słowa ‚czyściec’ ani też jasno wyłożonej nauki o czyśćcu. (...) W dziełach Ojców wielokrotnie wspomniano nie tylko o istnieniu czyśćca, lecz również o tym, że wiernemu zmarłemu mogą pomóc modlitwy żywych, a przede wszystkim Ofiara Mszy” (The Teaching of Christ — A Catholic Catechism. for Adults, ss. 347, 348).O stanie zmarłych Pismo Święte mówi: „Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą” (Kohel. [Kazn.] 9:5, BT). „Dusza [„osoba”, BT], która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18:4, Bg). Z tablicy ogłoszeń parafialnych - Największym darem dla każdego chrześcijanina jest MODLITWA ZA ZMARŁYCH.
    Pragniemy wszystkim zaproponcwać w naszej parafii całoroczne modlitwy wypominkowe za naszych zmarłych przed wybraną niedzielną Mszą Świętą (o godz. 7.00; 8.30; 10.00 lub 11.30) Bardzo proszę modlitwę wymienianek za zmarłych (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) (ofiara 15 zł od duszy. BÓG ZAPŁAĆ)
    Biblia nic nie mówi na temat modlitwy za zmarłych? Do zbawienia niepotrzebny ci mundurowy urzędnik. Modlitwa za zmarłych nie jest biblijnym nauczaniem. Nasze modlitwy nie mają żadnego wpływu na życie osoby, która już zmarła. Śmierć jest końcem, a po niej, żadna modlitwa ani jej ilość nie zapewni zbawienia, które dana osoba odrzuciła za życia. O stanie zmarłych Pismo Święte mówi : (Kaznodziei 9:5) Bo żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego ani już nie mają zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie. (Jana 5:28, 29) Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos 29 i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu. (Dzieje 24:15) i mam w Bogu nadzieję, którą również oni sami żywią, że nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych. (Psalm 6:5) Bo po śmierci już się o Tobie nie wspomina. W grobie nikt nie będzie Cię wysławiał. Do rozważenia przykład zachowanie Dawida .(2Sm 12:16, 19-23). (2Sm 18:33; 19:1-8). .

    Najczęściej komentowane