/ Forum Wyniki matur 2019. CKE podsumowała osiągnięcia uczniów
1  

Wyniki matur 2019. CKE podsumowała osiągnięcia uczniów

Dodano 1
87,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało egzamin maturalny i uzyskało świadectwo dojrzałości. CKE podsumowała wyniki egzaminów przeprowadzonych w maju, czerwcu i sierpniu.
  • Gdyby egzaminy maturalne przebiegały sprawiedliwie - zalicza przedmiot 51 % punktów to 60 % matołów i kompletnych nieuków nie otrzymałaby matury - jak wtedy by żyły prywatne niedo-uczelnie ?!!!

    Najczęściej komentowane