/ Forum Zęby dziecka pozwolą dowiedzieć się, czy będzie miało autyzm i ADHD
1  

Zęby dziecka pozwolą dowiedzieć się, czy będzie miało autyzm i ADHD

Dodano 1
Wstępne badania sugerują, że metaboliczne „zapisy” w zębach niemowlęcych mogą umożliwić odróżnienie zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) od zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Pozwolą także wykryć przypadki, w których występują oba te zaburzenia neurorozwojowe.
  • Lekarz   IP
    Nie ma czegoś takiego jak ADHD - twórca tej pseudochoroby sam to przyznał przed śmiercią

    Najczęściej komentowane