/ Forum Patryk Jaki o procesie „wrogiej socjalizacji”. „Zamiana flagi biało-czerwonej na tęczową”
5    

Patryk Jaki o procesie „wrogiej socjalizacji”. „Zamiana flagi biało-czerwonej na tęczową”

Dodano 5
„Prawica, jeśli chce przetrwać musi zatrzymać proces >>wrogiej socjalizacji<< społeczeństwa – inaczej za kilka lat nasza Ojczyzna będzie wartościami >>różowa<<. Nie chodzi nam więc o sprawy >>personalne<<, ale gwarancje, że nowy rząd nie przegapi spraw najważniejszych” – stwierdził Patryk Jaki. Polityk zamieścił w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym analizował bieżącą politykę i wysnuwał wnioski na przyszłość.
 5
  • Społeczeństwa zachodu musiały stać się "liberalne" jeśli chciały przyjąć wielokulturowość jako dalszą gwarancję swego dobrobytu w świetle ujemnej demografii, globalizacji i kolonialnego dziedzictwa. To wymaga odrzucenia wartości bazujących na religii i historii oraz wyrzeczenia się sporej części tożsamości kulturowej. Całe nacje musza zostać sprowadzone do wspólnego mianownika, aby móc zachować pozorną jedność zarówno w strukturach UE jak i po napływie milionów obcych kulturowo i etnicznie cudzoziemców, którzy jakoby staną się kiedyś Francuzami, Brytyjczykami, Niemcami, Włochami etc. Polska nie potrzebuje iść tą drogą, bo my nie jesteśmy obciążeni kolonialnym dziedzictwem, ani nie mamy tendencji do bycia mocarstwem jak USA, Rosja, czy UE. My chcemy być SOBĄ.

    Najczęściej komentowane