/ Forum „Waszyngton porzucił Kurdów. Polacy mogą być następni” – ostrzega „Foreign Policy”
17  

„Waszyngton porzucił Kurdów. Polacy mogą być następni” – ostrzega „Foreign Policy”

Dodano 17
W tekście o mocnym tytule „Kobani Today, Kraków Tomorrow”, amerykański magazyn „Foreign Policy” pochyla się nad decyzją o wyjściu Amerykanów z północnej Syrii i znaczeniu tego gestu dla sojuszników Stanów Zjednoczonych. Analiza nie jest zbyt optymistyczna dla Polski, Litwy i Łotwy.
  • Nie jestem zaskoczony takim obrotem sprawy. Nie jestem prorokiem. Poważnie jednak traktuję Biblię i zawarte w niej proroctwa, a następne w kolejności zapowiada powrót, występującej w roli "króla północy" - Rosji (Daniela 11:29a). To w tym kontekście oznacza, że wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją. Stanie się to w czasie wyznaczonym przez Boga. W podobnie spektakularny sposób zrealizował On wcześniejszą zapowiedź, mówiącą o tym, że jakiś czas po triumfalnym zakończeniu drugiej wojny światowej wojska rosyjskie powrócą do swej ziemi (Daniela 11:28b). Nie zakończyło się wówczas na opuszczeniu dawnego NRD. Nieprzypadkowo rozpadł się Związek Radziecki i Układ Warszawski. Dzięki temu wojska te opuściły całą Europę. W wyznaczonym przez Boga czasie powrócą tam, gdzie wcześniej stacjonowały. Jak widać, Bóg już zaczął działać w tym kierunku, a On zawsze kończy to, co zaczyna. W wyznaczonym czasie zrealizuje także i ten szczegół Swego planu. Wszystkie szczegóły tej wizji, (a jest ich wiele) wypełniają się od czasów starożytnej Persji spektakularnie i w porządku chronologicznym (por. Jeremiasza 1:11,12).

    Najczęściej komentowane