/ Forum Będą przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Izba Gmin poparła wniosek Johnsona
1  

Będą przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Izba Gmin poparła wniosek Johnsona

Dodano 1
Izba Gmin po raz kolejny głosowała nad wnioskiem o przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tym razem został on przyjęty. Głosowanie jest planowane na 12 grudnia 2019 roku.
  • Dlaczego UE rozpada się? Przypomnę tu istotny w tej kwestii fragment z proroczej Księgi Daniela: "I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja. W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować ich niecnych planów]. Zaiste pozostało jeszcze dopełnienie do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że po wcześniejszych zwycięstwach Hitler zaatakuje ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem" (Daniela 11:27-29a). Co  oznacza tu powrót "króla północy"? Rosja znów będzie miała bazy militarne poza granicami kraju. To w tym kontekście oznacza także kryzys, który przyćmi Wielką Depresję. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, lecz także UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją.

    Najczęściej komentowane