/ Forum Zmiana na stanowisku prezesa Pekao. Nagła dymisja Michała Krupińskiego
1  

Zmiana na stanowisku prezesa Pekao. Nagła dymisja Michała Krupińskiego

Dodano 1
– Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu –  podał Bank Pekao.

Najczęściej komentowane