/ Forum Łuk triumfalny w Warszawie? Głos wołającego na... Rozdrożu
3  

Łuk triumfalny w Warszawie? Głos wołającego na... Rozdrożu

Dodano 3
Po wieloletnich dyskusjach i sporach w ostatnich dniach nastąpiło niezwykle budujące wydarzenie. Na wspólnej konferencji władza centralna reprezentowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego wraz z władzą samorządową reprezentowaną przez zastępcę prezydenta Warszawy p. Michała Olszewskiego ogłosili zgodnie konkurs na pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Najczęściej komentowane