/ Forum ZBP: 70 proc. wyroków dot. kredytów walutowych rozstrzygnięto na korzyść banków
3  

ZBP: 70 proc. wyroków dot. kredytów walutowych rozstrzygnięto na korzyść banków

Dodano 3
Na podstawie odpowiedzi udzielonych za rok 2019, w zależności od konstrukcji umowy przyjętej w danym banku i charakteru pozwu, można przyjąć, że prawomocnie na korzyść banków w całym 2019 r. rozstrzygnięto ponad 70 proc. sporów dotyczących kredytów walutowych. W odniesieniu zaś do nieprawomocnych wyroków, liczba spraw pozytywnie rozstrzygniętych dla banku w I instancji wynosiła ok. 60 proc., podał Związek Banków Polskich, powołując się na dane przekazane przez 11 banków. Obecnie, sprawy sądowe toczące się przeciwko bankom odnośnie kredytów walutowych, dotyczą 1,71 proc. całkowitej liczby udzielonych kredytów walutowych, a biorąc pod uwagę jedynie czynne umowy kredytowe, stanowią 3,6 proc. umów.

Najczęściej komentowane