/ Forum Rynki. Kryzysu nie ma dopóki nie powie o nim szef Rezerwy Federalnej?
1  

Rynki. Kryzysu nie ma dopóki nie powie o nim szef Rezerwy Federalnej?

Dodano 1
Rynki pogrążyły się w ponurym klimacie przy wzroście obaw o perspektywy globalnego ożywienia, i jak bardzo może ten proces zakłócić druga fala zachorowań na koronawirusa. Rajd ryzyka na rynku akcji zaczęły się trząść w posadach, a na FX widać przechylenie w stronę risk-off.
  • Dokąd teraz zmierzamy? Przypomnę tu fragment z proroczej Księgi Daniela: "I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować tych niecnych planów]. Zaiste pozostało jeszcze dopełnienie do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że po wcześniejszych zwycięstwach Hitler zaatakuje ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpada się ZSRR i Układ Warszawski. Wojska z radzieckich baz militarnych powracają do swej ziemi]. W czasie wyznaczonym powróci [to w tym kontekście oznacza, że rosyjskie bazy militarne znów będą stacjonować poza granicami kraju. Rozpadnie się nie tylko Euroland, ale też UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Rosją. COVID-19 występuje obecnie w roli detonatora, oraz katalizatora i przyspieszy ten proces]. I wkroczy na południe [to będzie początek III wojny światowej. Detonatorem będzie konflikt etniczny na południe od granic Rosji (por. Mt 24:7). To może być Gruzja i jej zbuntowane regiony], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, dokładniej mówiąc - Amerykanie] i załamie się [upadnie na duchu] i zawróci" (11:27-30a). To nie będzie "koniec świata", ani Armagedon. Jak stwierdził Jezus, będzie to dopiero "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

    W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I. Nieprzypadkowo wszystkie szczegóły tej wizji, (a jest ich wiele), wypełniają się od czasów starożytnej Persji spektakularnie i w porządku chronologicznym (por. Jeremiasza 1:11,12).

    Najczęściej komentowane