/ Forum Polska wycofa się z konwencji antyprzemocowej? Jest stanowisko Rady Europy
7  

Polska wycofa się z konwencji antyprzemocowej? Jest stanowisko Rady Europy

Dodano 7
Sekretarz generalna Rady Europy wystosowała oświadczenie dotyczące zapowiedzi polskich władz o wycofaniu z konwencji antyprzemocowej. Zdniem Mariji Pejcinović Burić jest to ogromny krok wstecz.
  • Przeczytałem sobie tekst tej Konwencji. Nudne strasznie. Moje pytaniebrzmi: dlaczego ten dokument mówiąc w ochronie, faworyzuje kobiety, a nie po prostu ludzi... wszystkich ludzi, bez względu na płeć, wiek i inne różnice. To brzmi jakoś seksistowsko. Wymyślane tam jest jakieś pojęcie płci społeczno-kulturowej, które jest mętne i chyba ma służyć jakimś zabiegom rozmywającym tradycyjne pojmowanie płci człowieka. Słowa nie ma o źródłach przemocy takich jak: alkohol, narkotyki i egoizm zamożnych społeczeństw Europy.

    Najczęściej komentowane