/ Forum UOKiK z surowymi karami dla PKO BP i Banku Pekao
1    

UOKiK z surowymi karami dla PKO BP i Banku Pekao

Dodano 1
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje, w których zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Decyzje dotyczą PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao. Suma nałożonych kar wynosi ok. 62 mln zł.
 1
  •  
    Jeśli chcesz sprawdzić czy Twoja umowa zawiera zapisy uznane za niebezpieczne przez Prezesa UOKiK, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub inne zapisy, na które warto zwrócić uwagę to sprawdź ją z Krajowym Weryfikatorem Umów na https://krajowyweryfikatorumow.pl

    Najczęściej komentowane