/ Forum Obozy Sikorskiego
24  

Obozy Sikorskiego

Dodano 24
Naczelny wódz i premier okazał się małostkowy, pamiętliwy i nienawistny wobec wszystkiego, co wiązało się z formacją piłsudczyków
 • patriota   IP
  Panie Bliszewski, opisuje pan pierdoły historyczne. Wiem że  gen. Wł. Sikorski był niemile widziany w  oczach burżuazji tak jest do  dzisiaj człowiek który wywodził się z  biedoty niema prawa bytu. Mój ojciec
  służył w  kawalerii J. Piłsudskiego ale  nigdy o  nim nie miał dobrego zdania. Dlaczego Piłsudski sprzedał wiarę katolicką na  rzecz ewangelickiej. Dlaczego Hitler ogłasza w  Niemczech żałobę narodową na  wieść o  śmierci przyjaciela Piłsudskiego, i  urządza mu pogrzeb przy symbolicznej trumnie. Dlaczego Piłsudski nie  słuchał Sikorskiego żeby budować armię nowoczesną a  nie  na  kawalerii i  szabelkach. Kiedy Hitler napada na  naszą Ojczyznę kawaleria z  szablami na  czołgi niemieckie. Dlaczego Pan nie  pisze o  tysiącach Polaków także piłsudczyków uratowanych z  łagrów
  sowieckich, przez Gen. Sikorskiego. A kto odkrywa zbrodnie bolszewickie w  Katyniu tam też byli
  oficerowie Piłsudskiego. Jeżeli chodzi o  wyspę Bute to  byli tam zesłani oficerowie którzy odmówili
  Gen. Sikorskiemu walki o  naszą Ojczyznę oraz  przestępcy.

  Najczęściej komentowane