/ Forum Układ Jaruzelskiego
3  

Układ Jaruzelskiego

Dodano 3
Gen. Wiktor Anoszkin w 1981 r. był adiutantem dowódcy wojsk Układu Warszawskiego marszałka Wiktora Kulikowa. I to on jest autorem pięciu tzw. dzienników roboczych. Dokumenty te stanowią fundamentalne i sensacyjne źródło dla odtworzenia okoliczności wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Dotarli do nich polscy filmowcy.
  • emigrant   IP
    Jaruzelski - \"internacjinalistyczny\" patriota,
    czy cyniczny komunistyczny klamca?

    Najczęściej komentowane