/ Forum Polska mafia sądowa
86  

Polska mafia sądowa

Dodano 86
Josef Fritzl przed austriackim sądem został skazany na dożywocie po czterodniowym procesie. W Polsce podejrzany o pedofilię psycholog Andrzej Samson spędził wprawdzie kilka lat w areszcie, ale umarł jako niewinny. Bo polskie młyny sądowe mielą wolniej niż kościelne.
  • SPRAWIEDLIWY REALISTA. IP
    Polskie sądownictwo jest skażone nepotyzmem,protekcjonizmem,korupcją\\tysiące przykładów z mass-medii oraz internetu\\Sędziowie nie wyrażają zgody na nagrania audio-video, w obawie,iż wyjdą na jaw ewidentnie, 1.brak kwalifikacji i doświadczenia. 2.lenistwo objawiające się z faktem niezaznajomienia się z aktami sprawy.3. stronniczość i nieobiektywizm w stosunku do jednej ze stron.4.rażąca nieznajomość prawa i uchybienia formalne oraz ignorancka interpretacja aktów prawnych,wniosków dowodowych,swobodna ocena dowodów-manipulacja faktami dowodnymi 5. solidarność w oddalaniu pozwów\\ sąd I-ej i II-ej instancji\\bez merytorycznych uzasadnień, w tym podstaw i wykładni prawnych. Patologia ta dot. 75% sędziów wyjątek stanowią sądy poznańskie dot.bardziej sądów cywilnych\\ w Polsce\\na podstawie zebranych danych dot. zmian wyroków sądowych w wyższych instancjach , oraz skarg do rzecznika praw obywatelskich, fundacji helsińskiej, europejskiego sądu w Strassburgu, wyroków SN i NSA.6. Brak protokułowanie zeznań stron w SA, to udogodnienia do ignorancji i lenistwa polskich sędziów\\poza nielicznymi wyjątkami\\.7 ochrona sędziego w ramach immunitetów oraz korporacji sędziowskich\\w UE sędziowie są pozwawieni immunitetów,i posiadają ograniczenia czasowe do przebiegów i zakończenia procesów.Podlegają bardzo ostrym rygorom przepisów dyscyplinarnych\\kodeks moralny\\ i niezależnej kontroli zpoza MS.DEGRENGOLADA III-ej władzy.Taki jest realny i rzeczywisty obraz sądownictwa polskiego anno domini 2010r.

    Najczęściej komentowane