/ Forum Polska mafia sądowa
86  

Polska mafia sądowa

Dodano 86
Josef Fritzl przed austriackim sądem został skazany na dożywocie po czterodniowym procesie. W Polsce podejrzany o pedofilię psycholog Andrzej Samson spędził wprawdzie kilka lat w areszcie, ale umarł jako niewinny. Bo polskie młyny sądowe mielą wolniej niż kościelne.
 • ynak@onet.eu IP
  Rada Europy nie odpowiada na skargi i na wniosek o wyznaczenie pełnomocnika na mój koszt.Dokumenty, które obrazują oczywiste działania przestępcze prawników, przesyła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nadaje nr sprawy(16579/10)i zachęca do wypełnienia formularza.Czwarta Sekcja jest znana z tego, że sprawy tego typu tuszuje(25689/06). W tej sprawie nie było mi dane skorzystać z pomocy prawnej.
  Teraz sytuacja się powtarza. Na natarczywe domaganie się przeze mnie adwokata, Trybunał odpowiada:
  ,,Na etapie składania wstępnej skargi nie musi być Pani reprezentowana przez prawnika, ani Pani pełnomocnik(jeżeli chce Pani takiego wyznaczyć) nie musi być prawnikiem\"
  W cywilizowanej części Europy następuje pozbawienie praw człowieka, gdy się wystąpi przeciwko mafii sądowej.
  Przed tą zarazą na kolana pada władza, Rzecznik Praw Obywatelskich i mecenas Ryszard Kalisz(SLD), który ma jeszcze tupet przypominać obywatelom, że brał udział przy pisaniu Konstytucji RP.

  Najczęściej komentowane