/ Forum Ile jest warta polska szkoła
7  

Ile jest warta polska szkoła

Dodano 7
Dlaczego Irenę Sendler odkryły dla współczesnych amerykańskie gimnazjalistki, a nie ich polskie rówieśniczki? Dlatego że Amerykanki nie tylko mogły wybrać w ramach zajęć szkolnych warsztaty teatralne, ale jeszcze mogły same wybrać temat przedstawienia. W tym czasie ich polskie rówieśniczki były rozliczane przez nauczycieli ze znajomości fabuły oraz oficjalnej interpretacji lektur z ustalonego przez urzędników i polityków obowiązkowego kanonu. Dla Polek jedyną dopuszczalną formą wypowiedzi na ocenę były klasówki, wypracowania i odpowiedź przy tablicy. Amerykanki szkoła zachęciła do tego, by odważyły się robić rzeczy nieprzeciętne i zgodne z ich temperamentem. Ta różnica to nie przypadek.
 • Olga IP
  Osoba pisząca ten artykuł pozbawiona jest pełnego spojrzenia na całokształt edukacji w Polsce. Znajomość pewnych podstaw, jak cytowany w artykule ,,Lament Świętokrzyski\"- arcydzieło literatury średniowiecznej jest niezbędna , ponieważ jest wprowadzeniem, podstawą do pełnego zrozumienia sensu epoki średniowiecza, a ponad to wielkim zabytkiem literatury. Tak samo nieodzowna jest znajomość ,,Pana Tadeusza\" czy ,,Potopu\" porównywalnie jak dodawania czy dzielenia. Co więcej w szkole średniej uczeń sam ma prawo do wyboru przedmiotów, których treści chce realizować w zakresie rozszerzonym.
  Pragnę podważyć jedną kwestię: w jaki sposób osoba niewykształcona, nieposiadająca pojęcia o podstawach funkcjonowania świata ma zabrać głos w dyskusji?
  Co więcej w polskich szkołach można jasno wyrażać swoją opinie, do czego nawet zachęcają nauczyciele, na przykład po przed organizowanie wspólnych dyskusji (są one przewidziane w tak krytykowanej przez autora podstawie nauczania).
  Pragnę dodać, iż wystarczy spojrzeć na osiągnięcia uczniów w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych- Polska na pewno nie zajmuje tam ostatniego miejsca, a nawet góruje nad wieloma \"krajami z wzorcowym system edukacji\".
  Podsumuję krótko. Edukacja w Polsce nie jest taka jak była kilka czy kilkanaście lat temu a artykuł mówi o tej z przeszłości a nie obecnej.

  Najczęściej komentowane