/ Forum Polak w Rosji
7  

Polak w Rosji

Dodano 7
„Jedz cukierki, naprawdę dobre, bo nasze, rosyjskie!” – takimi słowami zachęcała mnie kiedyś przedstawicielka rosyjskiej Polonii. Było to na początku lat 90. na Syberii. Po upadku Związku Radzieckiego nagle się okazało, że nie ma już narodu radzieckiego. Mieszkańcy Rosji musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, kim są: Rosjanami, Ukraińcami, Niemcami, a może Polakami.
  • Ludwik J   IP
    Źródła rosyjskie, zaniżające z reguły liczbę Polaków w Rosji, podają liczbę 6,1 mln Polaków, po podpisaniu Układu w Rydze. Ok. 300 tys. wyjechało do Polski. Ponad 80% mężczyzny z pozostałych Polaków Rosjanie zamordowali w czasie wielkiej czystki etnicznej w końcowych latach 30-tych. Najczęstszą przyczyną zamordowania był donos, że ktoś jest Polakiem. Kobiety zostały w większości skazane do kołchozów i do obozów pracy, gdzie były regularnie gwałcone przez kryminalistów rosyjskich. Opisuje to Gustaw Herling-Grudziński w autobiograficznej książce \"Inny świat\".
    Polacy , stanowiący w Bolszewii trochę ponad 4% ludności ZSRR, stanowili jednocześnie ok 15% ofiar bolszewizmu rosyjskiego w Rosji, nie wliczając w to oczywiście Wymordowanych Polaków w Polsce wschodniej po 17 wrześnie 1939 r.
    Nie lepiej mieli też Polacy w Rosji w XIX wieku, kiedy to obowiązywał zakaz używania j.polskiego w miejscach publicznych w Rosji carskiej. M.in. Polacy także płacili większe podatki, nie wolno było Polakom nabywać ziemi w Imperium Rosyjskim i dodatkowo podlegali obowiązkowym wywłaszczeniom. Ziemia polska w tzw. Guberniach zachodnich była rozsprzedawana rosyjskim osadnikom.

    Najczęściej komentowane