/ Forum Na stronie - Rzeczpospolita Sprzeczna
36  

Na stronie - Rzeczpospolita Sprzeczna

Dodano 36
Zaprzeczeniem koniunkcji dwóch zdań jest alternatywa ich zaprzeczeń – głosi jedno z praw De Morgana. Gdyby dziewiętnastowieczny brytyjski matematyk tworzył w Polsce, nie udałoby mu się udowodnić nawet tego. Żyjemy bowiem w Rzeczypospolitej Sprzecznej, a na jej terenie nie zachodzi logiczne dowodzenie prawdy lub jej braku. W Rzeczypospolitej Sprzecznej niełatwo się żyje, bo dopada ona człowieka zajętego ciężką pracą z nagła. Bierze swą ofiarę z zaskoczenia i demaskuje jej absolutny brak wiedzy w sprawach istotnych, zawstydzając okrutnie.
  • czytelnik mimo woli   IP
    dziennikarze wszystkich stacji i redakcji ostatnio wydają się być ekspertami od oceny rzeczywistości, nauczycielami nie tylko rządzących ale i narodu biednego, przewodnikami ludu błądzącego w ciemności i najsilniejszą władzą która smaruje komu chce i niszczy kogo zechce. I jeszcze wieszczą coś o jakichś wartościach TAK-TAK NIE-NIE, Prawda-Falsz itd. jakby znali odpowiedź na pytania Piłata.

    Nietsche powiedział kiedyś wprost o dziennikarzach swojej epoki- \"Rzygają żółcią i zwą to gazetą... (\"Tako rzecze Zaratustra\")
    Chyba niewiele się zmieniło.

    Najczęściej komentowane