/ Forum Na stronie - Rzeczpospolita Sprzeczna
36  

Na stronie - Rzeczpospolita Sprzeczna

Dodano 36
Zaprzeczeniem koniunkcji dwóch zdań jest alternatywa ich zaprzeczeń – głosi jedno z praw De Morgana. Gdyby dziewiętnastowieczny brytyjski matematyk tworzył w Polsce, nie udałoby mu się udowodnić nawet tego. Żyjemy bowiem w Rzeczypospolitej Sprzecznej, a na jej terenie nie zachodzi logiczne dowodzenie prawdy lub jej braku. W Rzeczypospolitej Sprzecznej niełatwo się żyje, bo dopada ona człowieka zajętego ciężką pracą z nagła. Bierze swą ofiarę z zaskoczenia i demaskuje jej absolutny brak wiedzy w sprawach istotnych, zawstydzając okrutnie.
  • Piotr   IP
    Lisiecki zastawił wszystkie akcje swojej firmy po 17 groszy, przy giełdowym kursie około 1,8 zł. Zastawił też swoje mieszkanie. To bankrut.

    Najczęściej komentowane