/ Forum Na stronie - Rzeczpospolita Sprzeczna
36  

Na stronie - Rzeczpospolita Sprzeczna

Dodano 36
Zaprzeczeniem koniunkcji dwóch zdań jest alternatywa ich zaprzeczeń – głosi jedno z praw De Morgana. Gdyby dziewiętnastowieczny brytyjski matematyk tworzył w Polsce, nie udałoby mu się udowodnić nawet tego. Żyjemy bowiem w Rzeczypospolitej Sprzecznej, a na jej terenie nie zachodzi logiczne dowodzenie prawdy lub jej braku. W Rzeczypospolitej Sprzecznej niełatwo się żyje, bo dopada ona człowieka zajętego ciężką pracą z nagła. Bierze swą ofiarę z zaskoczenia i demaskuje jej absolutny brak wiedzy w sprawach istotnych, zawstydzając okrutnie.
  • rotkod   IP
    Wyprowadzić Polskę z tych sprzeczności, o których pisze Pani Redaktor, może prawdziwy Polak, taki jak Marszałek Józef Piłsudski!

    Najczęściej komentowane